RANDRIDE Ebike P01 - P20 Standard parameterindstillinger

Restore ebike til standardindstillingen.

① Start strømmen, tryk på + og - knappen på samme tid, tryk derefter på tænd / sluk-knappen for at gå ind i P01-P20, og tryk på knappen +/ - for at justere nummeret på indstillingen.

② P1 til P20 justeres til de tilsvarende tal, efter hver justering skal du trykke på + & - knappen på samme tid for at gemme.

 

P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20

 001

/002

/003

000

/001

048 010 001

 20

/26

/27.5

001 100 000 002 003 003 012 015 39 000 000 100 000 000

 

For mere e-cykel opsætning, klik her for at besøge brugermanualsiden.