Napomene o montaži:

Ne postavljajte lijeve i desne papučice stopala u smjeru kazaljke na satu ili u smjeru suprotnom od kazaljke na satu u isto vrijeme.

Desnu nožnu papučicu treba postaviti u smjeru kazaljke na satu;Lijeve papučice stopala treba postaviti u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.

Kako sastaviti RANDRIDE Forerunner / Leaper / Explorer / Explorer Pro / Hurricane / Hummer X ?

Kako sastaviti RANDRIDE Hummer?