RANDRIDE Ebike P01 – P20 standardparameterinnstillinger

R. Estorefike til standardinnstilling.

Our Start strømmen, trykk på + & - knappen samtidig, trykk så på strømknappen for å gå inn P01-P20, og trykk på knappen + / - for å justere tallet på innstillingen.

æ P1 til P20 er justert til de tilsvarende tallene, trykk på + & - knappen samtidig for å lagra.

P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12 P13Name P14 P15. P16Name P17Name P11 P19Name P20

001

/002

/003

000

/001

048 010 001

20

/26

/27.5

001 100 000 002 003 003 012 015 39 000 000 100 000 000

Trykk på meir oppsett for e- sykkele Her For å besøke brukarstyringshåndboksen.