Anmärkningar till sammansättning:

Installera inte vänster och höger fotpedaler medurs eller motsols samtidigt.

Höger fotpedal bör installeras medurs rotation. Vänster fotpedaler bör installeras motsols rotation.

Hur man monterar RANDRIDE Forerunner / Leaper / Explorer / Explorer Pro / Orkan / Hummer X ?

Hur monterar man RANDRIDE Hummer?