Πώς να χρησι οποιήσετε δόση πληρω ής για ευρωπαϊκές παραγγελίες;

Αν είστε από την Ευρώπη και θέλετε να αγοράσετε ένα ηλεκτρικό ποδήλατο σε δόσεις, παρακαλού ε δείτε παρακάτω.

Ρ Προσθέστε τα αρχεία που θέλετε να αγοράσετε στο καλάθι αγορών και κάντε κλικ στην checkout ή κάντε κλικ στην αγορά τώρα στη σελίδα του προϊόντος για να εισάγετε την επιταγή Έ ω σελίδα.

Πληκτρολογήστε τις πληροφορίες παράδοσής σας στη σελίδα checkout, κάντε κλικ στο κου πί "Συνέχεια στην αποστολή" όταν τελειώσετε, στη συνέχεια κάντε κλικ στο κου πί "Συνέχεια στην πληρω ή" για να εισάγετε τη σελίδα πληρω ής.

Ρ Επιλέ τε αυτή τη έθοδο πληρω ής στη σελίδα πληρω ής: "Πιστωτική / χρεωστική κάρτα & Τοπική πληρω ή", και κάντε κλικ στο "Πλήρης παραγγελία" για να εισάγετε ασφαλή σελίδα checkout σελίδα

Ρ Στην ασφαλή σελίδα checkout κάντε κλικ στο "άλλες εθόδους πληρω ής" και επιλέ τε τη χώρα/περιοχή σας και επιλέ τε Klarna: πληρώστε αργότερα”, συ πληρώστε τα στοιχεία επικοινωνίας σας και ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης των δόσεων πληρω ών πληρω ής

* Εάν αντι ετωπίσετε οποιαδήποτε προβλή ατα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πληρω ής, παρακαλού ε συνο ιλήστε α ί ας στην ιστοσελίδα ή επικοινωνήστε α ί ας σε αυτή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρο είου: Randridebikes@gmail. ραία.