Randride ebike p01-nastavenia východiskových parametrov p20

R Estore ebike na predvolené nastavenie.

◆ Spustite napájanie, stlačte zároveň tlačidlo + &-, potom stlačte tlačidlo napájania pre zadanie P01-P20 a stlačte tlačidlo + / -pre nastavenie čísla.

P1 až p20 sú nastavené na príslušné čísla, po každom nastavení stlačte tlačidlo + & zároveň na uloženie.

P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20

001

/002

/003

000

/001

048 010 001

20

/26

/27.5

001 100 000 002 003 003 012 015 39 000 000 100 000 000

Pre ďalšie nastavenie e-bike kliknite na tlačidlo Tu Ak chcete navštíviť stránku návod na prevádzku používateľa.