RANDRIDE Ebike P01 - P20 standardparameterinställningar

R. Estore filke till standardinställning.

Õ Starta strömmen, tryck på knappen + & - samtidigt, tryck sedan på strömknappen för att ange P01-P20, och tryck på knappen + / - för att justera antalet inställningar.

ÄR P1 till P20 justeras till motsvarande tal, efter varje justering, tryck på + & - knappen samtidigt för att spara.

P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P111 P12. P13. P14 P15. P16. P17 P18 P19. P20

001

/002

/003

000

/001

048 010 001

20

/26

/27.5

001 100 000 002 003 003 012 015 39 000 000 100 000 000

För mer inställning av e-cykel klicka Här För att besöka användarens bruksanvisningssida.