Monteringsanteckningar:

Installera inte vänster och höger fotpedal medurs eller moturs samtidigt.

Höger fotpedal ska installeras i medurs rotation; Vänster fotpedal ska installeras i moturs rotation.

Så här monterar du RANDRIDE Forerunner / Leaper / Explorer / Explorer Pro / Hurricane / Hummer X ?

Hur man monterar RANDRIDE Hummer?