Σχετικά ε το RANDRID

Το 2018, τέσσερις λάτρεις ποδηλασίας ε κοινό πάθος για ιππασία ίδρυσαν το RANDRIDE στο Χονγκ Κονγκ.

Rick, Aimee, Nancy, και Davis είναι συνιδρυτές του RANDRIDE. Χρησι οποιούν τα αρχικά τους για να σχη ατίσουν ια ο άδα ιππασίας "RAND", η οποία είναι επίσης η προέλευση του ε πορικού ονό ατος RANDRIDE.

Η οικογένεια RANDRIDE ηλεκτρικών ποδηλάτων έχει τώρα FORERUNNER; LEAPER; ΕΞΕΡΓΟΡΑ; Χού αρ Χ, Χούρικα. Ας ανυπο ονού ε για περισσότερα έλη της οικογένειας.

Είτε πρόκειται για καθη ερινή αστική ποδηλασία, ετακίνηση ποδηλασία, τα ιδιωτικό ποδήλατο, υπαίθρια ή φυσική ε ερεύνηση στα βουνά, RANDRIDE ηλεκτρονικά ποδήλατα είναι οντέρνοι εκπροσώπους της αποτελεσ ατικής, βολικής, πράσινο και χα ηλό άνθρακα.

Είναι σαν να είναι πάντα α ί ας ο στενός ας φίλος, συνοδεύοντας ας έσα από τις αλλαγές των εποχών, να οιρα ό αστε τις χαρές και τις λύπες ας, και να βιώνου ε πιο υπέροχα πράγ ατα α ί!

Ξεκινήστε το τα ίδι σας για την αυτο-ανακάλυψη και την ελευθερία ε το RANDRIDE !

Η RANDRIDE επικεντρώθηκε στην ανάπτυ η ηλεκτρικών ποδηλάτων, παραγωγής και πωλήσεων. Η προσηλω ένη ας στην "εστίαση στην ποιότητα, να οδηγήσει την όδα" η έννοια του πυρήνα, δεσ εύεται στην προώθηση υψηλής ποιότητας αθλητικών προϊόντων ιππασίας. Τα προϊόντα ας καλύπτουν αυτή τη στιγ ή ηλεκτρικό ορεινό ποδήλατο, οδικό δρό ο, πτυσσό ενα ηλεκτρικά ποδήλατα κλπ, του ε οπλισ ού κατηγορίας ποδηλάτων.

Όλα τα RANDRIDE ηλεκτρονικά ποδήλατα σχεδιά ονται και αναπτύσσονται στα κεντρικά γραφεία ε Χονγκ Κονγκ. Η RANDRIDE διαθέτει τ ή ατα παραγωγής και συναρ ολόγησης, τ ή ατα υπηρεσιών πωλήσεων και αποθήκες προϊόντων στον Καναδά, την Πολωνία και το Χονγκ Κονγκ, να κάνου ε τα προϊόντα ας να αποστέλλονται εύκολα και γρήγορα, και παρέχοντας στους πελάτες καλύτερες υπηρεσίες υποστήρι ης ετά την πώληση.

Η RANDRIDE προσφέρει ποδήλατα σε πελάτες από περισσότερες από 50 χώρες στην Ευρώπη, την κεανία, τη Βόρεια Α ερική και τη Νότια Α ερική. Η RANDRIDE επι ένει στην παραγωγή κάθε ποδήλατο ε σχολαστικό και αυστηρό σχεδιασ ό και ανθεκτική ποιότητα, παρέχοντας κάθε λάτρης ποδηλασίας ε καλύτερη ποιότητα ιππασία προϊόντα Sports.

RANDRIDE παρέχει τα προϊόντα καλύτερης ποιότητας στην καλύτερη δυνατή τι ή, επειδή εί αστε ένα εργοστάσιο απευθείας σε πελάτες επιχείρηση, να δη ιουργήσει ια πιο προσιτή διαδρο ή αγοράς για τους πελάτες ας. Δεν έχει ση ασία ποια είναι η ηλικία σου ή η δουλειά σου, όποιος κι αν είσαι ή από πού έρχεσαι, προσπαθού ε να προσφέρου ε οικονο ικά αποδοτικά ηλεκτρικά ποδήλατα για εσάς.

Εργοστάσιο κατευθείαν στο πελάτη

RANDRIDE διαδικασία πώλησης ηλεκτρικού ποδηλάτου:
"Πλαστική παραγωγή → Επιθεώρηση Ποιότητας εργοστασίου → Παράδοση αποθήκης → Αποστολή στο σπίτι σας."
Σας βοηθά να ε οικονο ήσετε χρή ατα για αντιπροσωπείες και να αγοράσετε ηλεκτρικά ποδήλατα ε υψηλή και υψηλή δια όρφωση στην πιο προσιτή τι ή.