Ωρα παράδοσης

Παρακαλού ε επανε ετάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να ελέγ ετε τις χώρες που πορούν να αποστέλλονται δωρεάν και εκτι ώ ενους χρόνους παράδοσης.(Λόγω του εγάλου έγεθος και του βάρους των ηλεκτρικών ποδηλάτων, και της ιδιαιτερότητας των παταριών που δεν πορούν να εταφερθούν ε αέρα, πορούν να εταφερθούν όνο ε θαλάσσια ή σιδηροδρο ικά, ε αποτέλεσ α ακρύ χρόνο παράδοσης. Σας ευχαριστώ πολύ για την κατανόηση και την αποδοχή του χρόνου παράδοσης.)

Το πακέτο σας θα εταφερθεί σε δύο στάδια, το πρώτο στάδιο είναι θαλάσσια ή σιδηροδρο ική ναυτιλία, και το δεύτερο στάδιο είναι FedEx ή UPS ή DPD ή Ταχυδρο ική ή φορτηγή εταιρεία logistics Και άλλες ε πρές ναυτιλίες. Το πακέτο σας φτάνει πρώτα στη χώρα σας ε τη θάλασσα ή τη σιδηροδρο ική, τότε η FedEx ή UPS ή DPD ή ταχυδρο ική ή φορτηγά θα λάβει το αγροτε άχι σας στο λι άνι ή το σιδηροδρο ικό σταθ ό της χώρας σας, και να ενη ερώσετε τις πληροφορίες παρακολούθησης δέ ατος σας στην επίση η ιστοσελίδα τους, τελικά παραδώστε το πακέτο στο σπίτι σας.

Μπορείτε πρώτα να ελέγ ετε την κατάσταση της θάλασσας ή της σιδηροδρο ικής αποστολής του δε άτων σας έσω της έρευνας σύνδεσης της ιστοσελίδας της θάλασσας και σιδηροδρο ικής εταιρείας εφοδιασ ού. : http://yulong.kingtrans.net/WebTrack (Παρακαλώ Google εταφράστε τη σελίδα στα αγγλικά και εισάγετε τον αριθ ό παρακολούθησης σας για ερωτήσεις. Αν δεν πορείτε να βρείτε τις πληροφορίες, παρακαλού ε επικοινωνήστε α ί ας για να ελέγ ετε και να το διορθώσετε)

Δωρεάν ναυτιλιακές χώρες

Ωρα παράδοσης(Εργάσι η η έρα)

Α ερική 25-35... η έρες
Αυστραλία 25-35 Μέρες
Αυστρία 25-35 Μέρες
Βέλγιο 25-35. η έρες
Βουλγαρία 25-35. η έρες
Καναδάς 3-5 Η έρες (Αν η Καναδάς αποθήκη έχει σε απόθε α)
Καναδάς 35-45 Η έρες (Εάν Καναδάς αποθήκη εκτός απόθε α)
Τσεχική Δημοκρατία 25-35. η έρες
την Κροατία 25-35. η έρες
Δανία 25-35 η έρες
Αγγλία 25-35 η έρες
Εσθονία 25-35 η έρες
Γαλλία 25-35 η έρες
Φινλανδία 25-35 η έρες
Γερμανία 25-35 η έρες
Ελλάδα 25-35 η έρες
Ουγγαρία 25-35 η έρες
Ιταλία 25-35 η έρες
Ιρλανδία 25-35 η έρες
Ιαπωνία 7-10 Ημέρες
Καζακστάν 25-35 η έρες
Λουξεμβούργο 25-35 η έρες
Λετονία 25-35 η έρες
Λιθουανία 25-35 η έρες
Μαλαισία 7-10 Ημέρες
Μεξικό 40-45 η έρες
Ολλανδία 25-35 η έρες
Νέα Ζηλανδία 30-40 η έρες
Πορτογαλία 25-35 η έρες
Πολωνία 15-20 η έρες
Ρωσία 15-20 η έρες
Νότια Κορέα 5-7 Ημέρες
Σιγκαπούρη 5-7 Ημέρες
Ισπανία 25-35 η έρες
Σουηδία 25-35 η έρες
Σλοβακία 25-35 η έρες
Σλοβενία 25-35 η έρες
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 25-35 Μέρες