μέθοδοι πληρωμής

1. Πληρώστε ε PayPal: Εάν έχετε ήδη λογαριασ ό PayPal, πορείτε να επιλέ ετε να πληρώσετε ε PayPal.

2. Πληρω ή πιστωτικής κάρτας: Εάν έχετε Visa, MasterCard ή American Express πιστωτική κάρτα, πορείτε να κάνετε πληρω ή συ πληρώνοντας τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας.

3. ΚλάρναΔόση πληρω ής:Οι α ερικανοί και ευρωπαίοι πελάτες πορούν να χρησι οποιήσουν δόσεις έσω της Klarna. ΜΑΣ Πελάτες Μπορεί να χρησι οποιήσει δόση πληρω ής κάνοντας κλικ στο Klarna στη σελίδα του προϊόντος. Ευρωπαίοι πελάτες παρακαλώ κάντε κλικ εδώ Για να δείτε πώς να χρησι οποιήσετε την πληρω ή δόσης έσω της Klarna.

Τα στοιχεία πληρω ής σας είναι κρυπτογραφη ένα και προστατεύονται από το PingPong Checkout (πιστωτική κάρτα) και παρόχους πληρω ών τρίτων (Paypal, Klarna).


Δεν εί αστε σε θέση να καταγράψου ε οποιαδήποτε πληρω ή σας, επειδή η συ περιφορά σας πραγ ατοποιείται έσω των τρίτων παρόχων πληρω ών που περιγράφονται παραπάνω, που είναι ασφαλές και α ιόπιστο. Χρησι οποιήστε το ε αυτοπεποίθηση.