Πτυσσό ενο ηλεκτρικό ποδήλατο

    Φίλτρο
      RANDRIDE πτυσσό ενη ηλεκτρική σειρά ποδήλατο περιλα βάνει πλήρη αναστολή πτυσσό ενη Ebike, λίπος λάστιχο πτυσσό ενο ηλεκτρικό ποδήλατο, Ρύθ ιση έως 350W, 500W, 750W, 1000W κινητήρα, 10.4AH,13. Μπαταρία λιθίου, ΣΙΜΑΝΟ 7,9,21,27 Ταχύτητα. (Παρακαλώ συνο ιλήστε α ί ας για να αντικαταστήσετε άλλες δια ορφώσεις που θέλετε.)