Πολύχρωμο οθόνη για RANDRIDE Ebike

Πολύχρωμο οθόνη για RANDRIDE Ebike

Κανονική τιμή$79.00
/
Δεν χρειά εται να πληρώσετε φόρους & ναυτιλιακή τέλη .

 • 30 η έρες επιστροφής & 2 ετών εγγύησης
 • Δωρεάν αποστολή
 • Σε απόθεμα, έτοιμο για αποστολή
 • Απογραφή καθ' οδόν

RANDRIDE - ΑποστολήςΠολιτική

Δωρεάν υπηρεσία αποστολής:

RANDRIDE διαθέτει αποθήκες προϊόντων στον Καναδά,Πολωνία και Χονγκ Κονγκ.Για να κάνου ε τα προϊόντα ας να αποστέλλονται εύκολα και γρήγορα, και παρέχοντας στους πελάτες καλύτερες υπηρεσίες υποστήρι ης ετά την πώληση.

ς εκ τούτου, παρέχου ε την παροχή ας. δωρεάν αποστολήΥπηρεσία.(Εκτός από τις απο ακρυσ ένες χώρες ή τις περιοχές που πρέπει να χρεώνονται απο ακρυσ ένες επιβαρύνσεις ή δεν πορούν να επιτευχθούν έσω της εφοδιαστικής). Προϊόντα αποστολής και φόροι καταβάλλονται από τους πωλητές, οι αγοραστές δεν υποχρεούνται να καταβάλλουν τέλη αποστολής και φόρους. Δεν πορού ε να αποστέλλου ε σε PO Boxes ή APO, παρακαλού ε βεβαιωθείτε να συ περιλάβετε ια λεπτο ερή διεύθυνση αποστολής. Παρακαλώ κάνε κλικ. εδώ Να δείτε χώρες/περιοχές που πορούν να αποσταλούν.

Χρόνος επε εργασίας παραγγελιών:

Αρχί ου ε την επε εργασία της παραγγελίας σας εντός 3 έως 7 η ερών ετά την αγορά (Δευτέρα έως Παρασκευή).

Μόλις η παραγγελία σας έχει επε εργαστεί και αποσταλεί, θα λάβετε ένα email επιβεβαίωσης ε τον αριθ ό παρακολούθησης αποστολής. Παραγγελία πληροφορίες παρακολούθησης σε πραγ ατικό χρόνο θα ενη ερωθούν όταν το δέ α σας φτάσει στη χώρα σας έσω θάλασσας ή Σιδηρόδρο ος. FedEx ή UPμικρό ή DPD ή Ταχυδρο ική ή φορτηγή εταιρεία logistics Θα δεχτείτε σας Τε άχιοΚαι ενη έρωση των πληροφοριών παρακολούθησης. Μπορείτε να ελέγ ετε τον αριθ ό παραγγελίας σας για ενη ερώσεις έσω αυτού του σύνδεσ ου:https://www.17track.net/en

Μέθοδος αποστολής:

Λόγω της ιδιαιτερότητας των παταριών εταφοράς, δεν πορεί να αποστέλλεται ε αεροπορικό τ ή α, έτσι οι έθοδοι αποστολής ας είναι κυρίως θάλασσας και σιδηροδρό ων. Και παραδόθηκε στο σπίτι σας από το σπίτι σας. FedEx ή UPμικρό ή DPD ή Ταχυδρο ική ή φορτηγή εταιρεία logistics Στη χώρα σας.

Το πακέτο σας θα εταφερθεί σε δύο στάδια, το πρώτο στάδιο είναι θαλάσσια ή σιδηροδρο ική ναυτιλία, και το δεύτερο στάδιο είναι FedEx ή UPμικρό ή DPD ή Ταχυδρο ική και άλλη ε πρές αποστολές.Το πακέτο σας φτάνει πρώτα στη χώρα σας ε τη θάλασσα ή τη σιδηροδρο ική, τότε η FedEx ή UPμικρό ή DPD ή ταχυδρο ική ή φορτηγά θα λάβει το αγροτε άχι σας στο λι άνι ή το σιδηροδρο ικό σταθ ό της χώρας σας, και να ενη ερώσετε τις πληροφορίες παρακολούθησης δέ ατος σας στην επίση η ιστοσελίδα τους, τελικά παραδώστε το πακέτο στο σπίτι σας.

Μπορείτε πρώτα να ελέγ ετε την κατάσταση της θάλασσας ή της σιδηροδρο ικής αποστολής του δε άτων σας έσω της έρευνας σύνδεσης της ιστοσελίδας της θάλασσας και σιδηροδρο ικής εταιρείας εφοδιασ ού. : http://yulong.kingtrans.net/WebTrack (Παρακαλώ Google εταφράσετε τη σελίδα στα αγγλικά και εισάγετε τον αριθ ό παρακολούθησης σας για ερωτήσεις.)

Το ηλεκτρονικό ποδήλατό σας θα φτάσει στο κατώφλι σας σε ένα εγάλο κουτί. Το όνο που χρειά εται να κάνεις είναι να επακετάρεις, να ελέγ εις όλα τα α εσουάρ, να συναρ ολογήσεις τους ρόδες, να βάλεις τα πετάλια, Τοποθετήστε το τι όνι, και βεβαιωθείτε ότι όλα τα έρη είναι σφιχτά. Η ο άδα τεχνικής υποστήρι ης είναι πάντα διαθέσι η για να βοηθήσει, πορείτε να επικοινωνήσετε α ί ας έσω αυτού του email:μικρόupport@randridebikes.com / randridebikes@gmail.com Αν έχετε προβλή ατα.

Χρόνος παράδοσης:

Θα δώσου ε προτεραιότητα στην αποθήκη προϊόντων που είναι πιο κοντά στη διεύθυνση παράδοσης για την αποστολή για να ε ασφαλίσου ε ότι το ηλεκτρονικό ποδήλατο σας πορεί να παραδοθεί για να παραδοθεί για την ηλεκτρονική σας ποδήλατο. Το σπίτι σου πιο γρήγορα. Επηρεά ονται από την απόσταση ετα ύ της χώρας προορισ ού και της αποθήκης προϊόντων, την πολιτική υπηρεσίας της εταιρείας εφοδιαστικής και την πολιτική εφοδιαστικής του προορισ ού. Ο ελάχιστος χρόνος παράδοσης είναι περίπου 3-5 η έρες (')Εργάσι η η έρα)Και το έγιστο είναι περίπου 4-6 εβδο άδες(')Εργάσι η η έρα). Παρακαλώ πατήστε εδώ Να ελέγ ετε χρόνο παράδοσης της χώρας σας.

μικρόΙππού Αλλαγές& Ακύρωση παραγγελίας:

 

Πριν από την αποστολή.

Ακύρωση παραγγελίας: Εάν ακυρώσετε την παραγγελία που έγινε σε 2 ώρες, το τέλος επε εργασίας δεν θα χρεωθεί. Αν ακυρώσετε τις παραγγελίες που δεν έχουν πει στη διαδικασία αποστολής ακό α, 10% του ποσού της παραγγελίας θα χρεωθεί ως το κόστος της ηλεκτρικής ηχανής συναρ ολόγησης και συσκευασίας, ε όδων προ ήθειας και αποστολής.

Αλλαγή αποστολής Διεύθυνση: Δεν χρέωση.

Ανταλλαγές Είδος: Χωρίς χρέωση

Μετά την αποστολή.

Ακύρωση παραγγελίας: Εάν η παραγγελία σας αποστέλλεται και δεν πορεί να τροποποιηθεί, πορείτε να απορρίψετε το πακέτο και το 20% του ποσού της παραγγελίας θα χρεωθεί ως τέλος επαναλήψεως και τέλος επε εργασίας.

Αλλαγή διεύθυνσης: Αν αλλά ετε επιτυχώς τη διεύθυνσή σας, θα χρεωθεί ως τέλος επε εργασίας. Αν δεν αλλά ετε τη διεύθυνσή σας, πορείτε να απορρίψετε το πακέτο και το 25% του ποσού της παραγγελίας θα χρεωθεί ως τέλος επαναλήψεως και τέλος επε εργασίας.

Ανταλλαγές Στοιχεία: Εάν ανταλλάσσετε επιτυχώς το αντικεί ενο, θα χρεωθεί ως τέλος επε εργασίας. Αν δεν αλλά εις, πορείτε να απορρίψετε το πακέτο και το 25% του ποσού της παραγγελίας θα χρεωθεί ως τέλος επαναλήψεως και τέλος επε εργασίας.

Σημείωση:

1.Reshipping αναφέρεται στο κόστος επανεπε εργασίας ενός επιστρεφό ενου δε άτων που έχει ήδη παραληφθεί και την αποστολή του σε αποθήκη για αποθήκη για αποθήκη ηλικία, όχι το τέλος αποστολής που προκλήθηκε από την επιστροφή.

2.Εάν δεν είναι η επιστροφή ή η ανταλλαγή που προκαλείται από το πρόβλη α ποιότητας του προϊόντος, ο αγοραστής πρέπει να φέρει το τέλος της αποστολήςΈ οδα ασφάλισης ναυτιλίας Προκαλείται από παράδοση και επιστροφή.(Το κόστος θα αφαιρεθεί από το ποσό παραγγελίας)

ΡΑΝΔΡΙΔ -Πολιτική Επιστροφών & Επιστροφής Χρημάτων

Έχουμε μια πολιτική επιστροφής 30 ημερών, πράγμα που σημαίνει ότι έχετε 30 ημέρες μετά την παραλαβή του αντικειμένου σας για να ζητήσετε επιστροφή.

Για να δικαιούστε επιστροφή, το προϊόν σας πρέπει να βρίσκεται στην ίδια κατάσταση που το παραλάβατε, αφόρετο ή αχρησιμοποίητο, με ετικέτες και στην αρχική του συσκευασία. Θα χρειαστείτε επίσης την απόδειξη ή την απόδειξη αγοράς.

Για να ξεκινήσετε μια επιστροφή, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο support@randridebikes.com / randridebikes@gmail.com. Εάν η επιστροφή σας γίνει δεκτή, θα σας στείλουμε μια ετικέτα αποστολής επιστροφής, καθώς και οδηγίες για το πώς και πού να στείλετε το δέμα σας. Τα προϊόντα που αποστέλλονται πίσω σε εμάς χωρίς πρώτα να ζητηθεί επιστροφή δεν θα γίνονται δεκτά.

1.ΔΩΡΕΑΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Δωρεάν αντικατάσταση:Παρακαλούμε ελέγξτε την παραγγελία σας κατά την παραλαβή και επικοινωνήστε μαζί μας αμέσως εάν το προϊόν είναι ελαττωματικό, κατεστραμμένο ή εάν παραλάβετε λάθος προϊόν, ώστε να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε το ζήτημα και να το διορθώσουμε.

Σε σπάνιες περιπτώσεις, το αντικείμενο μπορεί να καταστραφεί κατά τη μεταφορά όπως παραλήφθηκε. Εάν προκύψει ζημιά λόγω αποστολής, επικοινωνήστε μαζί randridebikes@gmail.com και δώστε μας φωτογραφίες ή βίντεο για κρίσιμα κατεστραμμένα εξαρτήματα ή άλλα ζητήματα που σχετίζονται με την ποιότητα. Η ομάδα εξυπηρέτησης πελατών μας θα σας βοηθήσει να κανονίσετε τη δωρεάν αντικατάσταση.

*Ορισμός των αντικειμένων που έχουν υποστεί σοβαρή ζημιά: Η κύρια δομή του προϊόντος είναι προφανώς παραμορφωμένη και επηρεάζει τις κανονικές λειτουργίες του σε οποιαδήποτε μορφή.

Σημείωση:Οι ακόλουθες καταστάσεις θα θεωρούνται φυσιολογικές και δεν θα ισχύουν για την πολιτική δωρεάν αντικατάστασης ή επιστροφής:

 

 1. Α) Μικρές ζημιές στην εξωτερική συσκευασία.
 2. Β) Μικρές γρατζουνιές ή απώλεια χρώματος στο προϊόν.
 3. Γ) Ζημιές σε εξαρτήματα ή φθορά εξαρτημάτων μετά από υπερβολική χρήση.
 4. Δ) Ζημιά σε εξαρτήματα ή φθορά εξαρτημάτων μετά από χρήση για ορισμένο χρονικό διάστημα ή ορισμένο αριθμό φορών.

Τα μη αντικαταστάσιμα αντικείμενα περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε:

 • Όλα τα δωρεάν αξεσουάρ.
 • Ειδικές παραγγελίες.

 

Για ζητήματα μη ποιότητας:Ο πελάτης μπορεί να ζητήσει αντικατάσταση ή επιστροφή προϊόντος εντός 30 ημερών από την παραλαβή του. Ένας25% τέλος επεξεργασίας θα εφαρμοστεί. Τα έξοδα αποστολής και ασφάλισης αποστολής που προκύπτουν από την επιστροφή προβλημάτων μη ποιότητας βαρύνουν τον πελάτη. Η RANDRIDE θα παρέχει μια ετικέτα αποστολής επιστροφής και ο καθορισμένος μεταφορέας θα παραλάβει το πακέτο επιστροφής. Ο πελάτης μπορεί επίσης να επιλέξει την αυτοεπιστροφή ή να κανονίσει την αποστολή επιστροφής μόνος του.

 

Για να δικαιούστε αντικατάσταση ή επιστροφή, το ποδήλατο πρέπει να είναι αχρησιμοποίητο, απαλλαγμένο από βρωμιά, σκόνη ή αρώματα και στην ίδια συσκευασία και κατάσταση που το παραλάβατε. Τα χιλιόμετρα στην οθόνη LCD πρέπει να είναι μικρότερα από 10 μίλια.

 

Σημείωση: Εάν ένας πελάτης αποφασίσει να κανονίσει την αποστολή επιστροφής μόνος του και το αίτημα έχει επιβεβαιωθεί από την ομάδα εξυπηρέτησης πελατών της RANDRIDE, είναι ευθύνη του πελάτη να διασφαλίσει την ασφάλεια της αποστολής και την επιτυχία της επιστροφής. Ο πελάτης πρέπει να επιλέξει την υπηρεσία επιβεβαίωσης υπογραφής για την αποστολή και συνιστούμε ανεπιφύλακτα να προσθέσετε επιπλέον ασφάλιση αποστολής για το πακέτο επιστροφής. Η RANDRIDE δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε ζημιά, απώλεια ή άλλο ατύχημα στην αποστολή που κανονίζεται από τον πελάτη.

 

Τα μη επιστρεφόμενα αντικείμενα περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε:

 • Όλα τα δωρεάν αξεσουάρ.
 • Ειδικές παραγγελίες.

                            

2.ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ& ΤΡΟΠΟΠΟΊΗΣΗ

Πριν Αποστολή

Ακύρωση παραγγελίας: Εάν ακυρώσετε την παραγγελία που υποβλήθηκε σε 2 ώρες, το τέλος επεξεργασίας δεν θα χρεωθεί. Εάν ακυρώσετε παραγγελίες που δεν έχουν εισέλθει ακόμη στη διαδικασία αποστολής, θα χρεωθεί το 10% του ποσού της παραγγελίας ως κόστος συναρμολόγησης και συσκευασίας ηλεκτρικών ποδηλάτων, προμήθειας ανταλλακτικών ebike και εξόδων αποστολής.

Αλλαγή Ναυτιλία Διεύθυνση: Χωρίς χρέωση.

Ανταλλαγές IΤΕΜ: Χωρίς χρέωση

Μετά την αποστολή

Ακύρωση παραγγελίας: Εάν η παραγγελία σας αποσταλεί και δεν μπορεί να τροποποιηθεί, μπορείτε να απορρίψετε το πακέτο και 25% του το ποσό της παραγγελίας θα χρεωθεί ως τέλος επαναποστολής και τέλος επεξεργασίας.

Αλλαγή διεύθυνσης: Εάν αλλάξετε επιτυχώς τη διεύθυνσή σας, θα χρεωθείτε 50 $ ως τέλος επεξεργασίας. Εάν δεν αλλάξετε τη διεύθυνσή σας, μπορείτε να απορρίψετε το πακέτο και 25% τουτο ποσό της παραγγελίας θα χρεωθεί ως τέλος επαναποστολής και τέλος επεξεργασίας.

Ανταλλαγές IΤΕΜ:Εάν ανταλλάξετε με επιτυχία το προϊόν, 50 $ θα χρεωθούν ως τέλος επεξεργασίας. Εάν δεν αλλάξετε, μπορείτε να απορρίψετε το πακέτο και 25% τουτο ποσό της παραγγελίας θα χρεωθεί ως τέλος επαναποστολής και τέλος επεξεργασίας.

Σημείωση:

1.Η επαναποστολή αναφέρεται στο κόστος επανεπεξεργασίας ενός επιστρεφόμενου δέματος που έχει ήδη παραληφθεί και αποστολής του σε αποθήκη για αποθήκευση, όχι στο κόστος αποστολής που προκαλείται από την επιστροφή.

2. Εάν δεν είναι η επιστροφή ή η ανταλλαγή που προκαλείται από το πρόβλημα ποιότητας του ebike, ο αγοραστής πρέπει να φέρει τα έξοδα αποστολής καιΈξοδα ασφάλισης αποστολής που προκαλείται από την παράδοση και την επιστροφή.(Το κόστοςθα αφαιρεθεί από το ποσό της παραγγελίας)

 

3.ΕΠΙΣΤΡΟΦΈΣ


Θα σας ειδοποιήσουμε μόλις λάβουμε και ελέγξουμε την επιστροφή σας και θα σας ενημερώσουμε εάν η επιστροφή χρημάτων εγκρίθηκε ή όχι. Αν εγκριθεί, θα λάβετε αυτόματα επιστροφή χρημάτων για τον αρχικό τρόπο πληρωμής σας.

We θα επιστρέψει εντός3 έως 6 επιχείρησηημέρες μετά την παραλαβή των επιστρεφόμενων προϊόντων σας.
Μετά από αυτό, ο χρόνος επιστροφής χρημάτων θα εξαρτηθεί από τον τρόπο πληρωμής.
Θα λάβετε μια ειδοποίηση επιστροφής χρημάτων μέσω email. Εάν δεν έχετε λάβει επιστροφή χρημάτων, ελέγξτε πρώτα τον τραπεζικό λογαριασμό σας.
Στη συνέχεια, επικοινωνήστε με την εταιρεία του τρόπου πληρωμής σας, μπορεί να χρειαστεί λίγος χρόνος για να αποδεσμευτεί επίσημα η επιστροφή χρημάτων.

Δείτε τις παρακάτω λεπτομέρειες:
-PayPal επιστροφές χρημάτων μπορεί να χρειαστούν έως και48ώρες που πρέπει να υποβληθούν σε επεξεργασία και να εμφανιστούν στον λογαριασμό σας.
-Οι επιστροφές χρημάτων Google Pay, Shop Pay, Apple Pay θα λάβουν1-5 επιχείρησηημέρες για να ολοκληρωθεί η επιστροφή χρημάτων.
-Επιστροφή χρημάτων πιστωτικής κάρτας Visa, MasterCard ή American Express7-14εργάσιμες ημέρες για να εμφανιστεί στον λογαριασμό σας. Αυτή η καθυστέρηση εξαρτάται εξ ολοκλήρου από την εταιρεία έκδοσης της πιστωτικής σας κάρτας και τυχόν μεσάζοντες.

Θυμηθείτε ότι μπορεί να χρειαστεί λίγος χρόνος για την τράπεζα ή την εταιρεία πιστωτικών καρτών σας να επεξεργαστεί και να δημοσιεύσει την επιστροφή χρημάτων.

4. Αποστολή επιστροφής

Για να ξεκινήσετε μια επιστροφή, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στοsupport@randridebikes.com / randridebikes@gmail.com. Εάν η επιστροφή σας γίνει δεκτή, θα σας στείλουμε μια ετικέτα αποστολής επιστροφής, καθώς και οδηγίες για το πώς και πού να στείλετε το δέμα σας. Τα προϊόντα που αποστέλλονται πίσω σε εμάς χωρίς πρώτα να ζητηθεί επιστροφή δεν θα γίνονται δεκτά.

Για να επιστρέψετε το προϊόν σας, θα πρέπει να ταχυδρομήσετε το προϊόν σας στη διεύθυνση σημείου μας.

Η μέθοδος αποστολής μπορεί να επιλέξει UPS, FedEx, DHL.

Διεύθυνση επιστροφής: FLAT B6, 1/F, MANNING IND, ΚΤΊΡΙΟ, 116-118 HOW MING STREET, KWUN TONG, ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ

Όνομα παραλήπτη : Smith
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 13553746564

Μπορείτε πάντα να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε ερώτηση επιστροφής ή επιστροφής χρημάτων στο support@randridebikes.com / randridebikes@gmail.com.

μπορεί να σου αρέσει επίσης


Πρόσφατα προβεβλημένα