Monteringsanteckningar:

Installera inte vänster och höger fotpedal medurs eller moturs samtidigt.

Höger fotpedal ska installeras medurs rotation;Vänster fotpedal ska installeras moturs rotation.

Hur man sätter ihop RANDRIDE Leaper / Explorer / Explorer Pro / Hurricane / Hummer X?

Hur man monterar RANDRIDE Hummer?